Przygotowania

Zaślubiny

Kościół przyozdobiony na ślub kwiatami
Ręce państwa młodych przewiązane stułąpanna młoda zakłada mężowi obrączke
Wyjście państwa młodych z kościoła
Państwo młodzi wypuszczają gołębie przed kościołem

Przyjęcie weselne

Plener